Allmänna villkor

Euroflon har ett ansvar gentemot både kunder och ägare

Vi levererar våra produkter Fritt fabrik Motala och följer villkoren i NL17 för affärer med skandinaviska kunder och Orgalime S2021 för affärer i övriga världen.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Vi ingår i Indutrade och följer den uppförandekod, Code of Conduct som gäller för hela koncernen.