Dokumentation

Produkter av högsta kvalité

Våra produkter möter krav från många olika branscher. Utöver spårbarhet för materialkvaliteter (EN10204-3.1) gäller t ex för läke- och livsmedel FDA- och USP Class VI, eller den europeiska motsvarigheten EU 1935/2004.

PED 2014/68/EU (tidigare 97/23/EC) gäller i många miljöer, ibland tillkommer krav enligt Atex, och för sjöfart har de olika klassningssällskapen särskilda  regler.

Euroflon har full spårbarhet på allt som tillverkas och de olika produkterna kan fås med ett flertal certifikat – fråga oss!

Vi kan bl.a. leverera enligt:
PED 2014/68/EU
FDA
USP Class VI
EU 1935/2004
EC10/2011
Atex
ABS, DNV-GL, LR

Certifikat

Tack vare att våra produkter är märkta för spårbarhet kan våra kunder på ett snabbt och enkelt sätt få en ersättningsslang som är exakt likadan som den tidigare. Vi sparar all data för våra produkter för att underlätta för våra kunder. I de fall slangarna är köpta med materialcertifikat eller CE-märkning sparas dokumentationen i minst 10 år.

Streamline Tag

Streamline Tag är en hygienisk transparent märkning avsedd för Pharmaline N, Pharmaline X och Bioflex Ultra(SI).
Märkningen blir en del av slangens ytterhölje genom att den vulkas, och homogeniseras med befintligt hölje. Märkningen går att få i ett flertal olika färger och med text.
Kontakta oss för mer info.

Lasermärkning

Lasermärkning är en metod för permanent märkning. Vi märker alltid våra slangar med ett id-nummer. Resultatet blir en väl synlig, lättläst och bestående märkning. Övrig märkning som exempelvis logotyp, utförs på förfrågan.